Hypnotherapy

Hypnotherapy

Wat is hypnotherapie? 

Het is een techniek die jou helpt om aan gedragsverandering en traumaverwerking te doen. We spreken over trance, een diepe trance, waarbij de hersengolven nieuwe krachtbronnen en neuronen aanmaken die de veranderingen mogelijk maken. Het is dus ook een wetenschappelijk onderbouwde techniek die meetbaar is, m.b.v. een EEG. Het is effectief zo dat hersengolven in Hz (Herz) worden uitgedrukt net omwille van het feit dat ze meetbaar zijn. Hersengolven worden uitgedrukt in (van hoge naar lage resonantie) Gamma, Bèta, Thèta, Alpha en Delta (slaap).

 Vaak wil je veranderen maar weet je niet goed hoe. Deze techniek is veilig en toegankelijk voor iedereen, je hoeft je alleen maar open te stellen. Je bent volledig in staat om te praten, te voelen, te horen en vooral om te ervaren wat het met je doet. Na de sessie kan je ook niet meer terug naar je “oude denken” want het is vervangen door het “nieuwe denken”.

Eigenlijk komt het erop neer dat je ‘uit hypnose’ gehaald wordt, want je gaat zelf lichamelijk ervaren dat je overtuiging een beperkte overtuiging is.
 

Definitie van hypnose 

Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties. Deze zijn meetbaar door het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Herz. Daar komt de naam "hersengolven" dus vandaan. De snelle hersengolven zijn verbonden met het actief naar buiten gericht zijn en de mogelijkheid om geconcentreerd te werken.

Wat biedt Soul Dive Academy precies aan? 

Ik bied inzichten, rust in je leven en in je hoofd, doorbraak, persoonlijke groei. Door de verworven inzichten ga jij op weg naar transformatie, naar verandering, naar gedragsverandering. Mensen in jouw omgeving zullen dit opmerken en zullen ongetwijfeld zeggen “jij bent veranderd”. Ja, klopt. Je bent meer jezelf geworden. Je hebt meer rust. Je ziet weer een toekomst.

Wat is de rol van de hypnotherapeut?

Als therapeut is het mijn taak om jou te begeleiden tijdens jouw proces. Ik ga met jou in een dialoog vanuit verbinding, een dialoog die trance opwekt op meerdere niveaus en directe resultaten en inzichten creëert. Wat jouw verhaal ook is, wat jou verwachting ook is, we werken samen in vertrouwen en in verbinding.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Dat is op voorhand moeilijk te bepalen. Ik werk voornamelijk met trajecten waarbij er vanuit gegaan wordt dat er minstens 4 sessies nodig zijn. Elke sessie duurt max. 3 uur. 

Hoe verloopt een eerste sessie?

    
  1.  
  2. Voorgesprek : kaderen van je vraag
  3. Inductie: ontspannende oefening
  4. Verdieping van de vraag
  5. Nagesprek
  6.  

 
De volgende sessies gebeuren op dezelfde manier, alleen bouwen we verder op de vorige ervaringen.

Voor klachten kan je steeds terecht bij onderstaande instanties.
https://thehypnoacademy.com/
https://isaht.com/

Maak kennis met Hypnotherapie van Soul Dive Academy

In de kijker

Waarmee kan ik jou helpen?